1/21/2014

Guinea-fowl

Stradivarius fur coat |  New look bag  | New look jeans

1/13/2014

No Ordinary Affair


Topshop coat  

Mój pierwszy post w nowym roku. Oby 2014 sprzyjał naszym dążeniom i wyznaczonym celom. Liczę na to, że ten rok przyniesie wiele dobrych zmian.
A dziś stylizacyjnie - woman in black ;P ;)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...